HENK HELMANTEL

Tentoonstelling
Van Helmantel tot abstract

Met deze titel willen we aangeven dat er duidelijk verbanden kunnen zijn tussen realistische en abstracte kunstwerken. De term 'de abstracte waarde' - van een niet abstract kunstwerk - geeft dit ook al aan. Kenmerkend voor abstracte werken van hoog niveau is dat ze meestal zijn gemaakt door kunstenaars die klassiek (figuratief) zijn begonnen. Op de tentoonstelling laten we realistische schilderijen zien (van o.a. Henk Helmantel), abstracte schilderijen en werk dat een grote abstraherende uitstraling heeft.

De tentoonstelling bestaat deels uit werken uit onze verzamelde collectie, deels uit bruiklenen van collega-kunstenaars, de kunsthandel en kunstverzamelaars. Wij willen laten zien waar de waardering en belangstelling van ons naar uit gaat en hopen u zo deelgenoot te maken op die weg van voortgaande ontwikkeling, zoals die zich voornamelijk in de 20e eeuw voordeed.

Babs en Henk Helmantel

Aansluitend op de tentoonstelling worden een forumavond (6 september) en een poëzieavond (11 oktober) georganiseerd. Klik hier voor meer informatie.

 
Adres:
Museum "De Weem"
Abt Emopad 2
9922 PJ Westeremden
Telefoon: 0596-551415

Openingstijden: 
tot en met 26 oktober 2013 
op donderdag, vrijdag & zaterdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur.

toegang € 5,- incl. koffie/thee

Otto B. de Kat - 
Stilleven met wit kannetje, 
1983, 50 x 65 cm

Kees Stoop - 
meditatieve compositie, 
2001-2003, 100 x 122 cm

In Willy Boers - 
'Compositie 1960', 
1960, 93 x 65,5 cm