HENK HELMANTEL

Kunstroof

Vervolg "Kunstroof" Klik hier voor deel 1 van het verslag

De rechtszaak 

"Diefstal net scène Sjors & Sjimmie"

Kunstrovers Helmantel stapelden fout op fout'Door Fred Soeteman
Groningen, vrijdag

De brutale schilderijenroof bij kunstenaar Henk Helmantel mag volgens advocaat mr. T. Pluyter dan wel 'knullig en infantiel' zijn geweest, justitie vindt dat de hoofdverdachten niettemin celstraffen van tweeëneenhalf en drie jaar hebben verdiend.

"een aaneenschakeling van stommiteiten die meer thuishoren in een boek over Sjors en Sjimmie", vond de raadsman van de gedoodverfde dief Mandrie L. (40) uit Rijssen. "Wie dit heeft bedacht is niet goed wijs!"
Volgens de visie van officier van justitie mevr. mr. M.C. Weel zou medeverdachte Herman S. (49), 'de kleine dikke' uit Kampen, zich dit ernstig moet aantrekken, want in hem -- geen onbekende in het kunstwereldje -- ziet zij de organisator van de diefstal, eind februari, uit Helmantels expositieruimte in Westeremden.
Een koper was voor de 37 doeken niet te vinden, te meer omdat politie en justitie er razendsnel voor zorgden, via tv en internet, dat nationaal en internationaal exact bekend was waaruit de buit bestond. Vandaar dat mandrie L., die deze 'hete kunst' voorlopig maar bij zijn zwakbegaafde buurman op zolder had opgeslagen, in arren moede niets anders wist te doen dan het vriendje van zijn 18-jarige dochter in te zetten als telefonische onderhandelaar, met 25 mille in het vooruitzicht, om nota bene Helmantel zelf zijn productie ter waarde van anderhalf miljoen gulden terug te laten kopen voor drie ton aan honderdjes.

Politie-infiltrant

"Géén politie, anders gebeurt er iets met je", kreeg helmantels dochter van 14 op enig moment te horen toen zij de telefoon aannam terwijl vader in de kerk zat. Via de advertentiekolommen in de Telegraaf waren toen al oproepen aan de daders gedaan om contact op te nemen. Maar bij dit alles hebben de daders kennelijk nooit serieus in overweging genomen dat de plotseling van de andere kant naar voren geschoven onderhandelaar 'Hans' gewoon een politie-infiltrant was. En dat met diens tussenkomst , eerst bij een proeflevering van 'Arjans eerste slofjes', de val voor iedereen onverbiddelijk zou dichtslaan bij de ruil van de tonnendie van overheidswege aan de politie waren 'uitgeleend', tegen de eerste achttien schilderijen, op een parkeerplaats langs de A1 bij Rijssen.
Verdachte Mandrie L. ontkent alles, voor zover hij althans niet zwijgt. Maar hij verkeert in de oncomfortabele positie dat niet alleen buurman en buurvrouw getuigenissen tegen hem hebben afgelegd, maar ook zijn dochter en zijn levenspartner Gré. En dat is achterhaald dat hij op 24 februari een paar 3-punts glaszuigers heeft gehuurd, zoals degene waarmee bij de kraak bij Helmantel een ruitje bleek te zijn verwijderd.

Ook Herman S. zegt van niets te weten. Of het nu over de diefstal zelf gaat, of over de verklaring dat hij Mandrie voor een ton zou hebben ingehuurd. En ook een paar gevallen van oplichting van andere kunstschilders, die zeggen dat zij hem allerlei fraais hebben geleverd zonder dat hij behoorlijk betaalde, raken hem niet, liet hij weten.
Officier van Justitie mevr. Weel motiveerde haar strafeis: "Uit puur winstbejag hebben zij schilderijen gestolen en geprobeerd te verkopen. Zij hebben de familie Helmantel ernstig benadeeld en een grote schok te weeg gebracht in Westeremden en de internatioale kunstwereld.

Uitspraak: 9 november.