HENK HELMANTEL

Omgeving

Bij een bezoek aan Museum De Weem is ook de omgeving een kijkje waard.

Andreaskerk
Vlak naast de Weem staat de Andreaskerk. Deze omstreeks 1200 gebouwde Romano-Gotische kerk is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van "De Weem"

De Tuin
Rondom "De Weem" kunt u tijdens openingstijden vrij rondlopen door de tuinen rondom "De Weem". Deze tuin heeft een parkachtig karakter met oude bomen, gazons en vruchtbomen, maar ook met grote bloemenborders passend bij een boerenerf. In de tuin van "De Weem"zijn veel stinzenplanten te vinden zoals sneeuwklokjes, vogeltje op 't krukje, holwortel, kievietsbloem, winteraconiet en oude narcissenrassen. Samen met de oude bomen rondom de Andreaskerk vormt dit een mooi geheel.

Westeremden
Het Noord-Groningse wierdedorp Westeremden met ruim 500 inwoners kent een rijke historie en is ook in zijn huidige setting zeer de moeite waard om te bezoeken.
 
De Andreaskerk

De noordzijde van de Weem

De dobbe